Balet Fest

BALET JE PEČAT ISPOD KOJEG SE NALAZI ISTINA

Kada diskutujemo o terminologiji festivala, nastojimo zamisliti da je cijeli svijet naša pozornica. Svaki nastup sa različitom estetikom i žanrom ima značajno značenje u svakom segmentu teatarskog jezika.

Za vrijeme trajanja festivala, namjera je privući brojne zvijezde baleta, pedagoge, baletne kritičare, kao i brojne posjetitelje i one koje cijene baletnu umjetnost u Sarajevu. Balet Festival Sarajevo će također ponuditi prilike omladini da uspostave kontakte i razmjene baletna iskustva. Najzad, razmjena iskustva u neformalnom okruženju je bitna, kao i upoznavanje kolega koje je i najvažnije uspostavljanje kontakta koje mogu ostvariti. Balet Festival Sarajevo je preuzeo važnu dužnost da prikaže jedinstven događaj baleta u najboljem mogućem svjetlu kroz europski i lokalni baletni performans svima, sa ciljem otkrivanja naše jedinstvene stručnosti. Sarajvski Festival je prilika za upoznavanje umjetnika koji su školovani na različite načine, i koji su stekli znanja vezana za balet u različitim zemljama. Ovo je prilika da osvijetlimo naše kreativne raskoši danas, i u budućnosti, uspostavimo podršku u daljnjem razvijanju baletne umjetnosti u Bosni i Hercegovini i naših artističkih baletnih plesača.

Balet Fest Sarajevo predstavlja najbolje od evropske i domaće baletne umjetnosti. Tokom devet dana septembra, Sarajevo postaje centar jedinstvenog svijeta baleta.

Pored baletnog repertoara koji se svake godine izvodi u Narodnom pozorištu, Balet Fest organizira niz radionica i neformalnih druženja sa studentima, mladim umjetnicima i svim poštovaocima ove umjetnosti.

 

 

ADRESA

Balet Fest Sarajevo

Obala Kulina Bana br.9
Sarajevo,

Bosna i Hercegovina

KONTAKT

balet@bih.net.ba

Telefon / Fax: +387 33 665 960

E-mail: info@baletfest.ba

www.baletfest.ba