Festival arTz

Festival savremene umjetnosti

artz

Festival savremene umjetnosti „arTz“ predstavlja „novi talas“ kulturnog života kroz umjetničke discipline atipične za Tuzlu, a koji je jedini festival u gradu koji pruža priliku mladim ljudima da se aktivno edukuju i uključe u produkciju festivala, osnažujući ih kao mlade – potencijalne menadžere u kulturi i buduće umjetnike profesionalce.

Festival umjetnosti „arTz“ za cilj ima promociju mladih umjetnika (prvenstveno profesionalaca) a koji svoj kreativni rad ostvaruju na području Bosne i Hercegovine.

Festival „arTz“ nastaje kao potreba mladih ljudi – umjetnika za kulturnim promjenama u društvu u kojem živimo, i dovođenja „Evropskog kulturnog duha“ u naš grad, koji se ogleda u atipičnosti festivala: programskim sadržajima (Jazz koncert, baletni nastupi, ambijentalno pozorište, kino na otvorenom, ambijentalne promocije književnih uradaka…), profesionalnom edukacijom mladih ljudi (volontera) na polju profesionalne umjetničke produkcije i stvaralaštva, te na alternativnosti i nekomercijalnosti – ( alternativnost festivala se ogleda u njegovoj atipčnosti, a nekomercijalnost podrazumjeva da su svi programski sadržaji besplatni i dostupni svim korisnicima projekta bez obzira na njihov socijalni status, kao i u programskim sadržajima koji podražavaju istinsku umjetnost bez komercijalne note).

arTz Festival u protekle dvije godine posjetilo je 80 umjetnika, koji dolaze iz svih zemalja regiona (Hrvatska, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Slovenija), kao i umjetnici koji dolaze iz Velike Britanije, Italije, Njemačke, Austrije, Zimbabwea, Češke… arTz 2016 biti će održan u Tuzli od 01-07.juna.2016.godine.

Generalni cilj Festivala je težnja za stvaranjem alternativnog, nezavisnog, nekomercijalnog, umjetničkog festivala koji će svojim kvalitetom iz godine u godinu stvarati sopstveni imidž i brend, a koji će promovisati grad Tuzlu, državu BiH kroz širok spektar umjetničkih događaja.

 

 

Kontakt:

Adresa: Albina Herljevica 3 75000 Tuzl
Tel/fax: +387 61 856 555
Email:

festival.artz@gmail.com
festival.artz@gmail.com
rusmir@artzproduction.com

www.artz-fest.com