INTERBIFEP

Internacionalni bijenalni festival crteža i grafika

Interbifep

Internacionalni bijenalni festival crteža i grafika – INTERBIFEP Tuzla, na prostoru je bivše Jugoslavije, od svog osnutka 1980 godine, predstavljao jednu od najznačajnijih i najuozbiljenijih međunarodnih likovnih manifestacija. Ne samo zbog činjenice da u bivšoj državnoj zajednici nije postojalo puno međunarodnih izložbi tog ranga ili te tradicije (izuzememo li ljubljansku izložbu grafike i riječki Biennale crteža kao dvije najstarije manifestacije te vrste u svijetu), već i zbog serioznog pristupa i konceptu, i organizaciji, i realizaciji ove izložbe. Grafika i crtež kao mediji i tehnika izvedbe, te portret kao prva i jedina tema, već su na početku obećavali rezultate koji su kasnijih godina i potvrđeni.

Unutar organizacijskog koncepta ne treba s uma smetnuti niti činjenicu da ova izložba nije tek i samo prolazila kroz Tuzlu, vraćajući se nakon zatvaranja svojim autorima, već je dobar dio radova ostajao ovome gradu u trajno naslijeđe (kao što je to i danas), kroz osmišljenu politiku dodjeljivanja većeg broja nagrada (ujedno i otkupi) i stimuliranja autora na darovanja. Izložbeni koncept križan sa muzealnim (djela koja ostaju u fundusu) uvijek je, pa tako i u ovom slučaju, davao rezultate koji su iznad pukog prikazivanja i bilježenja stanja. Tako se danas Međunarodna galerija portreta može pohvaliti sa svjetski poznatim imenima grafičara i crtača kao što su, npr. Safet Zec, Petar Omčikus, Jiri Anderle, Matos, Cardoso Jose, Adam Urbanik, Istvan Geller, Yuji Hiratsuka, Dan Mihaltianu, Ivan Kožarić, Dubravka Babić, Vladimir Makuc… da spomenemo samo neke, bez namjere da drugima umanjimo važnost. Tek će kasnije generacije, nakon proteka određenog vremena koje je potrebno za historizaciju (kako u historiji tako i u historiji umjetnosti), biti u punom smislu riječi svjesne bogatstva koje Međunarodna galerija portreta danas čuva u svojim depoima.

Kontakt:

Tel/fax: +387 35 252 002
Gsm: +387 61 185 733
Email: galerijaportretatuzla@gmail.com i interbifep@gmail.com

http://www.galerijaportreta.ba/interbifep.htm