Izložba povodom 100. godišnjice od rođenja Maka Dizdara

Izložba povodom 100. godišnjice od rođenja Maka Dizdara 20/03/2017

Izložba “Mak Dizdar: prvih stotinu godina” posjetiocima će prikazati najznačajnije aspekte života i djela autora nekih od najznačajnijih djela bosanskohercegovačke književnosti kao što su pjesničke knjige “Kameni spavač” i “Modra rijeka” ili antologija “Stari bosanski tekstovi”. Posjetioci će također moći vidjeti Makove crteže i akvarele, originalne rukopise njegovih najznačajnijih djela, neobjavljene pjesme, književne nagrade koje je za života osvojio ali i mnogo toga drugog.

Nakon Zenice, planirano je gostovanje izložbe u još nekoliko bosanskohercegovačkih i regionalnih gradova, dok će centralne manifestacije obilježavanja stote godišnjice rođenja Maka Dizdara biti održane u Sarajevu u oktobru 2017. godine.


Modra rijeka

Nikto ne zna gdje je ona
Malo znamo al je znano

Iza gore iza dola
Iza sedam iza osam

I još huđe i još luđe
Preko gorkih preko mornih

Preko gloga preko drače
Preko žege preko stege

Preko slutnje preko sumnje
Iza devet iza deset

Tamo dolje ispod zemlje
I onamo ispod neba

I još dublje i još jače
Iza šutnje iza tmače

Gdje pijetlovi ne pjevaju
Gdje se ne zna za glas roga

I još huđe i još luđe
Iza uma iza boga

Ima jedna modra rijeka
Široka je duboka je

Sto godina široka je
Tisuć ljeta duboka jest

O duljini i ne sanjaj
Tma i tmuša neprebolna

Ima jedna modra rijeka

Ima jedna modra rijeka –
Valja nama preko rijeke

Festival.ba