Pravo Ljudski

Pravo Ljudski - anti-festival

plj_11_banner copy

Pravo Ljudski je film, solidarnost, slobodan pristup kulturi i umjetnosti,iskustvenost, dijeljenje, okoliš, lokalizam. Pravo Ljudski je anti-festival. Kada nije samo ljubav.

 U svojih deset godina postojanja, Pravo Ljudski razvio se kao nezavisna, neprofitna civilna udruga čiji je cilj promocija nezavisnog filma, umjetnosti i kulture. Njegov oslonac su društveno angažovana audiovizuelna dostignuća, a naročito dokumentarni film kao i društveno osviještena umjetnost uopšte. Rad Pravo Ljudski sprovodi se kroz tri zasebna ali međuzavisna programa – 1. Pravo Ljudski Film Festival, i aktivnosti vezani za filmsku umjetnost, 2. Obrazovni program koji razvija i radi sa jedinstvenim interaktivnim obrazovnim metodama zasnovanim na upotrebi audiovizuelnih umjetnosti i dokumentarnog filma, te 3.

Odjel za produkciju koji razvija različite filmske projekte, audio-vizuelna umjetnička djela, kao i trening programe za upotrebu videa u različitim oblastima. Programi s posebnim fokusom na pitanja roda i feminizma, kao i zaštitu okoliša, pridonose radu glavnih programa, kao i zasebnim inicijativama programskog osoblja.

Djelovanje i aktivnosti Pravo Ljudski uključuju, ali ne ograničavaju se na, godišnji Pravo Ljudski Film Festival, Zumiraj Prava program za mlade, obrazovni program Zumiraj Prava u Školi, javne kampanje s ciljem promocije nezavisnog filma i umjetnosti, filmsko obrazovanje, te raznovrsne inicijative sa ciljem promocije nezavisnog dokumentarnog filma. Naši različiti programi i inicijative kontinuirano se bave ličnim i društvenim, okupljajući publiku i proširujući koncept dokumentarnog filma preko pukog promatranja, time otvarajući šira umjetnička, društvena te politička pitanja.

Kontakt

Adresa: Obala Kulina bana 18, Sarajevo

Telefon: 033 26 59 15

Web: www.pravoljudski.org