Sarajevo Chamber Music Festival i Institut

Sarajevo Chamber Music Festival i Institut
Sarajevo Chamber Music Festival i Institut - Festival.ba

Sarajevo Chamber Music Festival i Institut – Festival.ba

Sarajevo Chamber Music Festival i Institut je internacionalni festival koja nudi koncerte komerne muzike i intenzivan program kurseva kada je riječ o kamernoj muzici u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

 Jedan od najuglednijih američkih kamernih ansambala, Manhattan String Quartet, “national treasure” [nacionalno blago], kako su ga okarakterisali američki mediji, započeo je saradnju sa Muzičkom akademijom od 2010. godine. Nadahnuti izvanrednim prijemom prilikom njihovog učešća na Majskim muzičkim svečanostima, Manhattan String Quartet postaje trajni partner Muzičke akademije u organizaciji internacionalnog festivala kamerne muzike. Na samom početku, još 2011. godine, realizirano je prvo izdanje Sarajevo Chamber Music Festivala, kao Festivala koji ima dugoročnu viziju i visoke umjetničke ambicije, koji su se održali i do ovogodišnjeg, petog po redu festivalskog izdanja.

 Jedinstvenost SCMF je njegova veoma ambiciozna obrazovna komponenta. U segmentu nazvanom “Sarajevo Chamber Music Institute“, koji je već stekao ugled izrazito uspješnog, ljetnog obrazovnog programa u oblasti kamerne muzike, više od 50 odabranih studenata iz jugoistočne Europe svake godine sudjeluje u opsežnom programu kamernog muziciranja, majstorskih radionica, predavanja i diskusija, kao i u svečanom završnom koncertu. Stručno rukovodstvo programa SCMF Instituta preuzeli su sami članovi Manhattan String Quarteta, u saradnji sa nastavnicima Muzičke akademije u Sarajevu, i svim gostima koncertnog programa Festivala.

 U prvih pet godina festivalskog programa, SCMF je postao omiljeni festival ljubitelja klasične muzike, stoga je sala Doma Oružanih snaga svake godine ispunjena do posljednjeg mjesta. Bez sumnje je razlog tome i besplatan ulaz na festivalske programe, kao poklon Muzičke akademije, Manhattan String Quarteta i svih umjetnika izvođača, građanima i gostima Sarajeva: nalik otvorenoj muzičkoj učionici za sve one koji vole umjetnost i vjeruju u njenu moć da mijenja duh pojedinca i društva. Iz tog razloga, kao i uvjerenja da je pristup vrhunskoj umjetnosti osnovno ljudsko pravo, vrata festivala i dalje ostaju otvorena za sve one koji žele kroz njih da prođu i dožive promjenu koju umjetnost ostavlja iza sebe bez izuzetaka.

Kontakt

Adresa:Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu, Josipa Štadlera 1/II, Sarajevo

Telefon: 033 444 896, 060 332 6650

Mail: scmf@scmf.ba

info@mas.unsa.ba

info@sarajevochambermusicfestival.org

Web: www.scmf.ba